Recreatie

Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen deelnemen aan het recreatieve lesuur. Hier wordt het klimmen en klauteren uitgebreid en komen er steeds meer toestellen aan te pas.  Balanceren op de evenwichtsbalk en zwaaien aan de ringen. Zelfs een oefening op de lange mat wordt al vanaf 6 jaar aangeleerd volgens de voorgeschreven landelijke oefenstof van de K.N.G.U.

In de lessen ontbreken de spellen natuurlijk niet want dit blijft voor de sociale ontwikkeling erg belangrijk.

Eén keer per jaar houden we de Onderlinge Wedstrijd waarin de kinderen de aangeleerde kunsten kunnen vertonen, een grote happening voor iedereen. Indien mogelijk nemen we ook deel aan de Springwedstrijden en de Turn en Fun dag. Door te werken met beweegdiploma lesplan

worden de kinderen uitgedaagd om steeds weer iets nieuws aan te leren.

Ongeveer één keer in de zes weken wordt een les gegeven met de Tumbling-baan, een ware aanwinst van de vereniging, waarop de kinderen naar hartenlust kunnen springen en gymen.

De recreanten zijn verdeeld in 6 leeftijdsgroepen van 4 tot ± 16 jaar, waaronder ook een jongensgroep. In dit uur worden dan ook specifieke jongensoefeningen en toestellen gebruikt waardoor zij op een eigen wijze de les krijgen aangeboden.