Home » Contributie
Les omschrijving Contributie 2019 per kwartaal
Ouder en kindgym 29,00
Gym 4 t/m 11 jaar 34,00
65,00
Gym 12 t/m 17 jaar 35,50
66,50
Gym 18 jaar en ouder 41,50
Selectie turnen 101,50
Instroom selectie turnen 72,00
Instroom selectie turnen 81,50
Freerunning 40,50
BBB 1 x per week 41,50
BBB 2 x per week 59,00
Peuterdans 29,00
Dans 4 t/m 11 jaar 34,00
Dans 12 t/m 17 jaar 35,50
Dans 18 jaar en ouder 41,50
Dans instapselectie 68,00
Dans Jeugdselectie 75,50
Dans selectie 78,00
Combi tarief dans en gym 57,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. 

De contributie wordt  de 2e maand van elk kwartaal  (1 februari, 1 mei, 1 aug en 1 nov) geïncasseerd.

Indien u niet per automatische incasso wenst te betalen komt hier een toeslag van € 2,25 per kwartaal bij.

De KNGU contributie was in 2018  € 20,00 euro en werd jaarlijks in november geïnd (geen resitutie mogelijk).

Vanaf 2019 gaan wij de KNGU bondscontributie die wij moeten afdragen aan de KNGU per kwartaal doorbelasten aan onze leden.  De kosten wordt jaarlijks in december door de KNGU vastgesteld.

 

Komt een kind door zijn/haar leeftijd in een andere contributiegroep dan wordt het verhoogd contributiebedrag berekend m.i.v. het kwartaal waarin het kind die leeftijd bereikt.

Wedstrijdkosten voor selecties worden door leden zelf betaald.

 
WIJZIGT U TELEFOONNUMMER, EMAIL-ADRES, BENT- OF GAAT U VERHUIZEN?
VERGEET DIT DAN NIET DOOR TE GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE (ledenadminstratie@reflexreeuwijk.nl)