Les omschrijving Contributie 2024 per kwartaal
Ouder en kindgym 1,5 t/m 4 jaar 31,00
Gym 4 t/m 11 jaar - 1 uur 36,50
Gym 12 t/m 17 jaar - 1 uur 38,00
Gym 18 jaar en ouder 44,00
Selectie turnen 109,00
Instapselectie turnen (1 uur recreatief en 2 uur selectie) 91,00
Acrogym 72,00
Freerunning 50,00
BBB 1 x per week 44,50
Combitarief BBB 2x per week of BBB icm Dans 18 jaar en > 63,50
Dans 3,5 t/m 11 jaar 36,50
Dans 12 t/m 17 jaar 38,00
Dans 18 jaar en ouder 44,00
Dans instapselectie 69,00
Dans Jeugdselectie 80,00
Combi tarief dans en gym (alleen groep 1 en 2 basisschool) 61,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. 

De contributie wordt  de 2e maand van elk kwartaal  (1 februari, 1 mei, 1 aug en 1 nov) geïncasseerd.

Indien u niet per automatische incasso wenst te betalen komt hier een toeslag van € 2,25 per kwartaal bij.

 

Op de Algemene ledenvergadering van 29 november 2018 is goedgekeurd het voorstel van het bestuur om de volledige KNGU bondscontributie per kwartaal door te belasten aan de leden. Deze bondscontributie wordt jaarlijks in december door de KNGU vastgesteld. (zie voor meer info KNGU/Bondsinformatie)

 

Komt een kind door zijn/haar leeftijd in een andere contributiegroep dan wordt het verhoogd contributiebedrag berekend m.i.v. het kwartaal waarin het kind die leeftijd bereikt.

Wedstrijdkosten voor selecties worden door leden zelf betaald.

 
WIJZIGT U TELEFOONNUMMER, EMAIL-ADRES, BENT- OF GAAT U VERHUIZEN?
VERGEET DIT DAN NIET DOOR TE GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE (info@reflexreeuwijk.nl)