Home » Contributie
Groep Contributie 2018
Ouder & kind gym vanaf 10 maanden t/m 3 jaar 29,00
Gym 4 t/m 11 jaar 34,00
Gym 12 t/m 17 jaar 35,50
Gym 18 jaar en ouder 41,50
Wedstrijdgroepen turnen 101,50
Instroom selectiegroep 72,00
Freerunning 40,50
BBB (1 uur) 41,50
BBB (2 uur) 59,00
Dans 4 t/m 11 jaar 34,00
Dans 12 t/m 17 jaar 35,50
Dans 18 jaar en ouder 41,50
Dans Instapselectie 68,00
Dans Jeugdselectie 75,50
Dans Selectie 78,00
Combinatietarief dans & gym (alleen groepen 1 en 2 van de basisschool) 57,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en dient te worden voldaan bij de eerste betaling.

De contributies worden de 2e maand van het kwartaal dus op 1 februari, 1 mei, 1 aug en 1 nov geïncasseerd.

Indien u niet per automatische incasso wenst te betalen komt hier een toeslag van € 2,25 per kwartaal bij.

De nota wordt verstuurd de 1e maand van het kwartaal dus rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Bondscontributie KNGU bedraagt € 20,00  wordt jaarlijks in oktober geïnd. (geen restitutie mogelijk)

Komt een kind door zijn/haar leeftijd in een andere contributiegroep dan wordt het verhoogd contributiebedrag berekend m.i.v. het kwartaal waarin het kind die leeftijd bereikt.

Wedstrijdkosten voor selecties worden door leden zelf betaald.

 
WIJZIGT U TELEFOONNUMMER, EMAIL-ADRES, BENT OF GAAT U VERHUIZEN VERGEET DIT DAN NIET DOOR TE GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE (ledenadminstratie@reflexreeuwijk.nl)