Home » Contributie
Groep Contributie 2018
Ouder & kind gym vanaf 10 maanden t/m 4 jaar 29,00
Gym 4 t/m 11 jaar 34,00
Gym 12 t/m 17 jaar 35,50
Gym 18 jaar en ouder 41,50
Wedstrijdgroepen turnen 101,50
Instroom selectiegroep 72,00
Freerunning (1 uur) 40,50
Freerunning (2 uur) 79,50
BBB (1 uur) 41,50
BBB (2 uur) 59,00
Dans Peuters 29,00
Dans 4 t/m 11 jaar 34,00
Dans 12 t/m 17 jaar 35,50
Dans 18 jaar en ouder 41,50
Dans Instapselectie 68,00
Dans Jeugdselectie 75,50
Dans Selectie 78,00
Combinatietarief dans & gym (alleen groepen 1 en 2 van de basisschool) 57,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 + de KNGU bondscontributie en dient te worden voldaan bij de eerste betaling.

De contributies worden de 2e maand van het kwartaal dus op 1 februari, 1 mei, 1 aug en 1 nov geïncasseerd.

Indien u niet per automatische incasso wenst te betalen komt hier een toeslag van € 2,25 per kwartaal bij.

De nota wordt verstuurd de 1e maand van het kwartaal dus rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Bondscontributie KNGU bedraagt € 20,00  wordt jaarlijks in november geïnd. (geen restitutie mogelijk)

Komt een kind door zijn/haar leeftijd in een andere contributiegroep dan wordt het verhoogd contributiebedrag berekend m.i.v. het kwartaal waarin het kind die leeftijd bereikt.

Wedstrijdkosten voor selecties worden door leden zelf betaald.

 
WIJZIGT U TELEFOONNUMMER, EMAIL-ADRES, BENT OF GAAT U VERHUIZEN VERGEET DIT DAN NIET DOOR TE GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE (ledenadminstratie@reflexreeuwijk.nl)