Les omschrijving Contributie 2022 per kwartaal
Ouder en kindgym 1,5 t/m 4 jaar 29,50
Peutergym 29,50
Gym 4 t/m 11 jaar - 1 uur 34,50
Gym 12 t/m 17 jaar - 1 uur 36,00
Gym 18 jaar en ouder 42,00
Selectie turnen 103,00
Instapselectie turnen (1 uur recreatief en 2 uur selectie) 82,50
Acrogym 69,00
Freerunning 50,00
BBB 1 x per week 42,00
Combitarief BBB 2x per week of BBB icm Dans 18 jaar en > 60,00
Peuterdans 29,50
Dans 4 t/m 11 jaar 34,50
Dans 12 t/m 17 jaar 36,00
Dans 18 jaar en ouder 42,00
Dans instapselectie 65,00
Dans Jeugdselectie 76,50
Combi tarief dans en gym (alleen groep 1 en 2 basisschool) 58,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. 

De contributie wordt  de 2e maand van elk kwartaal  (1 februari, 1 mei, 1 aug en 1 nov) geïncasseerd.

Indien u niet per automatische incasso wenst te betalen komt hier een toeslag van € 2,25 per kwartaal bij.

 

Op de Algemene ledenvergadering van 29 november 2018 is goedgekeurd het voorstel van het bestuur om de volledige KNGU bondscontributie per kwartaal door te belasten aan de leden. Deze bondscontributie wordt jaarlijks in december door de KNGU vastgesteld. (zie voor meer info KNGU/Bondsinformatie)

 

Komt een kind door zijn/haar leeftijd in een andere contributiegroep dan wordt het verhoogd contributiebedrag berekend m.i.v. het kwartaal waarin het kind die leeftijd bereikt.

Wedstrijdkosten voor selecties worden door leden zelf betaald.

 
WIJZIGT U TELEFOONNUMMER, EMAIL-ADRES, BENT- OF GAAT U VERHUIZEN?
VERGEET DIT DAN NIET DOOR TE GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE (info@reflexreeuwijk.nl)