Home » Contributie
Les omschrijving Contributie 2019 per kwartaal
Ouder en kindgym 1,5 t/m 4 jaar 29,00
Peutergym 29,00
Gym 4 t/m 11 jaar - 1 uur 34,00
Gym 4 t/m 11 jaar - 2 uur 65,00
Gym 12 t/m 17 jaar - 1 uur 35,50
Gym 12 t/m 17 jaar - 2 uur 66,50
Gym 18 jaar en ouder 41,50
Selectie turnen 101,50
Instroom selectie turnen (1 uur recreatief en 1.15 uur selectie 72,00
Instapselectie turnen (1 uur recreatief en 2 uur selectie 81,50
Freerunning 40,50
BBB 1 x per week 41,50
Combitarief BBB 2x per week of BBB icm Dans 18 jaar en > 59,00
Peuterdans 29,00
Dans 4 t/m 11 jaar 34,00
Dans 12 t/m 17 jaar 35,50
Dans 18 jaar en ouder 41,50
Dans instapselectie 68,00
Dans Jeugdselectie 75,50
Dans selectie 78,00
Combi tarief dans en gym (alleen groep 1 en 2 basisschool) 57,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. 

De contributie wordt  de 2e maand van elk kwartaal  (1 februari, 1 mei, 1 aug en 1 nov) geïncasseerd.

Indien u niet per automatische incasso wenst te betalen komt hier een toeslag van € 2,25 per kwartaal bij.

De KNGU contributie was in 2018  € 20,00 euro en werd jaarlijks in november geïnd (geen resitutie mogelijk).

Op de Algemene ledenvergadering van 29 november 2018 is goedgekeurd het voorstel van het bestuur om de volledige KNGU bondscontributie per kwartaal door te belasten aan de leden. Deze bondscontributie wordt jaarlijks in december door de KNGU vastgesteld. (zie voor meer info KNGU/Bondsinformatie)

 

Komt een kind door zijn/haar leeftijd in een andere contributiegroep dan wordt het verhoogd contributiebedrag berekend m.i.v. het kwartaal waarin het kind die leeftijd bereikt.

Wedstrijdkosten voor selecties worden door leden zelf betaald.

 
WIJZIGT U TELEFOONNUMMER, EMAIL-ADRES, BENT- OF GAAT U VERHUIZEN?
VERGEET DIT DAN NIET DOOR TE GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE (ledenadministratie@reflexreeuwijk.nl)