Contributie

Turnkamp 2017 » Contributie

De contributie wordt per kwartaal geïnd. Bij inschrijving betaal je €15,00 inschrijfgeld en €17,50 KNGU bondscontributie. (Geen restitutie van de KNGU kosten)

Groep Contributie
Ouder & kind gym 28,00
Gym 4 t/m 11 jaar 33,00
Gym 12 t/m 17 jaar 34,50
Gym 18 jaar en ouder 40,50
Wedstrijdgroepen turnen 96,50
Wedstrijdgroepen turnen instap 81,50
Instroom selectiegroep 67,00
Freerunning 39,50
BBB (1 uur) 40,50
BBB (2 uur) 57,50
Dans 4 t/m 11 jaar 33,00
Dans 12 t/m 17 jaar 34,50
Dans 18 jaar en ouder 40,50
Instapselectie eXpres 66,00 (2 uur)
Jeugdselectie to the maX 73,50 (2 uur)
Selectie fleX 76,00 (2uur)
Combinatietarief dans & gym (alleen groep 1 en 2) 52,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en dient te worden voldaan bij de eerste betaling.

De contributies worden de 2e maand van het kwartaal dus op 1 februari, 1 mei, 1 aug en 1 nov geïncasseerd.

Indien u niet per automatische incasso wenst te betalen komt hier een toeslag van € 2,25 per kwartaal bij.

De nota wordt verstuurd de 1e maand van het kwartaal dus rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Bondscontributie KNGU (€17,50) wordt jaarlijks in oktober geïnd.

Komt een kind door zijn/haar leeftijd in een andere contributiegroep dan wordt het verhoogd contributiebedrag berekend m.i.v. het kwartaal waarin het kind die leeftijd bereikt.

Wedstrijdkosten voor selecties worden door leden zelf betaald.

 
WIJZIGT U TELEFOONNUMMER, EMAIL-ADRES, BENT OF GAAT U VERHUIZEN VERGEET DIT DAN NIET DOOR TE GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE (ledenadminstratie@reflexreeuwijk.nl)