Huisregels sporthal de Meerkoet

Van harte welkom in deze sportaccommodaties. Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels na te leven.

 • Het is niet toegestaan met sportschoenen, die ook op straat gedragen worden of waarvan de zolen afgeven, de zaal te betreden.
 • De huurder dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht. Men moet zich houden aan de ingehuurde tijd, inclusief op/afbouw en het opruimen van de materialen.
 • Voor uw veiligheid is videoregistratie aanwezig.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Glaswerk en etenswaren zijn op de tribune, in de zaal en kleedkamers niet toegestaan.
 • Het is ten strengste verboden in het gebouw te roken.
 • Toeschouwers worden geacht op de tribune plaats te nemen.
 • Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit gebouw niet getolereerd.
 • Het maken van foto- en beeldmateriaal in en rondom de kleedkamers en douches is niet toegestaan.
 • Het maken van foto- en beeldmateriaal in de zalen is UITSLUITEND toegestaan met toestemming van betrokken personen.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.


Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.