Selectiegroepen dans
Reflex Reeuwijk heeft 3 selectie groepen. Naast de reguliere les, trainen deze leerlingen vaker en langer op een hoger niveau. De leerlingen van de selectie-klassen, worden door de docenten gevraagd om deel te nemen. De docenten maken voor de reguliere dansgroepen een les wat is aangepast op het niveau van de groep. De docent kijkt wat de groepen aan kunnen en naar het gemiddelde niveau van de groep en baseren daarop de juiste les.
Bij de selectie-klassen is het net andersom; de leerlingen moeten zich aanpassen aan het niveau wat verwacht wordt van de docenten. De docenten trainen de leerlingen, geven de leerlingen de ruimte "te groeien" in hun talenten, begeleiden de leerlingen individueel en houden in de gaten of zij goed functioneren binnen de groep en of zij kunnen blijven voldoen aan het danstechnische niveau. Gedurende het hele seizoen worden de leerlingen die in de selectiegroepen dansen beoordeeld op hun groei.  Er wordt meer dan volledige inzet verwacht. 

Instapselectie groep ‘Expres’
In de instap selectie varieert de leeftijd van de leerling tussen de 9 jaar en 13 jaar. In deze groep kunnen de leerlingen "proeven", hoe het is om meer te trainen, met meerdere stijlen te werken en meer op te treden. Zij maken kennis met de basis danstechnieken en de docente zal de leerlingen zoveel mogelijk "prikkelen" zichzelf te ontwikkelen op het gebied van een duidelijke lichaamstaal, presentatie en expressie. Het durven te werken vanuit eigen improvisatie is belangrijk binnen deze training.

Jeugd selectie groep ‘To the max’
In de les van de jeugd-selectie, wordt danstechnisch al duidelijk meer verwacht van de leerling. De docent leert de leerling zichzelf bewust te worden van een "dansers-lijf" en een juiste lichaamsbeheersing. Het onder controle houden en het leren werken met het lijf, is een belangrijk onderdeel van de les. De juiste combinatie leren te vinden tussen het spannen en het ontspannen. Van deze leerlingen wordt verwacht te kunnen werken met een duidelijke lichaamstaal en een goede expressie. Het durven jezelf te presenteren, is in deze groep vanzelfsprekend en is zeker iets wat aanwezig moet zijn binnen de groep.

Selectiegroep ‘Flex‘
Deze Selectie beschikt over ruime podium-ervaring. Bij deze-selectie ligt het danstechnische niveau een stuk hoger, een training op een gevorderd niveau. Het verwachtingspatroon is groter. Verantwoording tegenover jezelf en tegenover de groep wordt vereist. Dit is nodig om op de juiste manier te kunnen blijven werken in de training. Uiteindelijk werkt dit ook positief door richting publiek / het podium.